Home » علی ملاح (page 4)

علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

کدام نمای سند ورد برای صفحه آرایی و چاپ مناسب است؟

print layout  web layout normal outline گزینه یک صحیح است. print layout  بهترین نما جهت نمایش سند است که آن را به شکل نمایش داده شده چاپ میکند. web layout جهت نمایش فایل به صورت صفحات web نشان میدهد outline جهت نمایش عناوین سند و ایجاد فهرست  Draft جهت نمایش ...

Read More »

نام پیش فرض سند خالی در word 2007 کدام است؟

peresentation 1 database 1 document 1 book1 گزینه ۳ صحیح است. نام پیش فرض برای سند خالی document  می باشد و برای اسناد بعدی به ترتیب dcument 2 و document و …. خواهد بود. book   نام پیش فرض فایل های Excel است peresentation 1 نام پیش فرض فایل های powerpoint ...

Read More »