Home » علی ملاح (page 5)

علی ملاح

با سلام علی ملاح هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری از استان بوشهر

کدام گزینه ها حاوی مهم ترین دستورات در جهت مدیریت سند است؟

quick access office button ribbon title bar گزینه دو صحیح است. quick access نوار دسترسی سریع در بالای صفحه می باشد ribbon ها جهت کار با ابزارها طراحی شده اند نوار عنوان پنجره ی  Title bar  نامیده می شود.

Read More »

کدام حالت zoom برای دیدن یک صفحه سند بطور کامل است ؟

page Width ۱۰۰% whole page Two page گزینه ۳ صحیح است. page Width  سند را در عرض صفحه به صورت کامل نشان می دهد ۱۰۰% اندازه ی پیش فرض بزرگ نمایی whole page کل سند را درون پنجره نشان می دهد  two page نمایش دو صفحه از سند است

Read More »

برای بستن سند جاری در ورد کدام کلید ترکیبی کابرد دارد؟

Alt+F4 F1 ctrl+E ctrl+W گزینه چهار صحیح است . Alt+F4 جهت خروج از نرم افزار و معادل Exit می باشد. F1 جهت فعال شدن برنامه های کمکی یا Help Cntrl+W جهت بستن سند جاری استفاده می شود همچنین جهت وسط چین کردن متون از Cntrl+E استفاده میشود.

Read More »