Home » پایان نامه » جغرافیا

جغرافیا

پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان انتخابات ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

عنوان :انتخابات ریاست جمهوری تعداد صفحات :۲۵ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه | راهبرد اساسی در انتخابات راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا ...

Read More »

پابان نامه رشته جغرافیا با عنوان تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

جغرافی

عنوان :تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تعداد صفحات :۱۳۶ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۶۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح ...

Read More »