Home » پایان نامه » حقوق (page 20)

حقوق

پایان نامه رشته حقوق با عنوان معامله

حقوق

عنوان :معامله تعداد صفحات :۵۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه : معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

حقوق

عنوان :اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تعداد صفحات :۶۶ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه: قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

حقوق

عنوان :مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی تعداد صفحات :۱۶۶ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۳۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای ازپایان نامه : در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان دیوان عدالت اداری

حقوق

عنوان :دیوان عدالت اداری تعداد صفحات :۶۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه : پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان اکراه

حقوق

عنوان :اکراه تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه: ۱- تعریف اکراه ۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان حقوق زوجه بر زوج

حقوق

عنوان :حقوق زوجه بر زوج تعداد صفحات :۱۳۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۹۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه : حقوق از جمله مقوله هایی است که در همه اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان عوامل مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عنوان : عوامل مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء تعداد صفحات :۲۵۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۰۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com      خلاصه ای از پایان نامه : مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان علل فرار نوجوانان از خانه

حقوق

عنوان :علل فرار نوجوانان از خانه تعداد صفحات :۶۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com      همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ...

Read More »

پایان نامه رشته حقوق با عنوان جانشین مجازات حبس

حقوق

عنوان :جانشین های مجازات حبس تعداد صفحات :۹۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۵۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیکengineer.alimallah@yahoo.com خلاصه ای از پایان نامه: همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری ...

Read More »