Home » پایان نامه » روانشناسی

روانشناسی

پایان نامه رشته علوم اجتماعی با عنوان کنترل غریزه جنسی افراد

علوم اجتماعی

    عنوان پروژه : کنترل غریزه جنسی افراد تعداد صفحات : ۲۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : رایگان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه: عوامل روزمرّه در کنترل غریزه جنسی | علاوه بر عواملی که در کنترل غریزه جنسی و تسکین شهوت ...

Read More »

پایان نامه رشته روانشناسی (علوم تربیتی)با عنوان بررسی تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

روانشناسی

  عنوان پروژه : بررسی تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار تعداد صفحات : ۱۳۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۷۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه چکیده  | در چند دهه اخیر مسأله ارتباط بین برخی ازویژگیهای شخصیتی و بزهکاری ...

Read More »

پایان نامه رشته رواشناسی با عنوان رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

روانشناسی

عنوان :رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان تعداد صفحات :۹۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۸۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در ...

Read More »