Home » آموزش » آموزش گام به گام حسابداری دولتی

آموزش گام به گام حسابداری دولتی

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث آخر

حسابداری دولتی

با سلام خدمت بازدید کنندگان وبسایت بوشهرگل  این مبحث آخرین مبحث حسابداری دولتی است که به مسئله عملیات اعتبارات جاری  و عملیات حسابداری اعتبارات سرمایه ای می پردازد. وبسایت بوشهرگل با ذکر یک مسئله این موضوع را برای شما بیان میکند. دستگاه اجرایی نمونه مانده حسابهای دائمی زیر را جهت ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۷

حسابداری دولتی

با سلام خدمت بازدید کنندگان وبسایت بوشهر گل از این مبحث به بعد به حل مسائل وتمرین های حسابداری دولتی می پردازیم امیدوارم استفاده لازم را از این مبحثها ببرید. همینک وبسایت بوشهر گل یک مسئله را برا شما آماده کرده و به ترتیب به حل مسئله می پردازد. مانده ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۶

حسابداری دولتی

حسابداری حسابهای مستقل در خزانه داری کل به طور کلی از قدیمی ترین وظائف خزانه داری کل تمرکز وجوه درآمدهای عمومی و اختصاصی و سایر دریافتها و همچنین پرداخت هزینه ها و سایر پرداختهای سازمان دولتی به طور کلی کل است. به بیان کلی می توان گفت:”خزانه صندوق و سازمان ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۵

حسابداری دولتی

حسابداری بودجه ای : بودجه برنامه مالی و اجرایی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر مناطع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجربه نیل به سیاست های و اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه تهیه می شود ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۴

حسابداری دولتی

استفاده کنندگان حسابداری دولتی: الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌ ۱- مسئولین برنامه ریزی : مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۳

حسابداری دولتی

روشهای شناسایی درآمدها و هزینه ها در حسابداری دولتی : بدون در نظر گرفتن مبانی نظری حسابداری در رابطه با روش استاندارد ثبت اقلام درآمد و هزینه، اغلب موسسات انتفاعی از روشهایی دیگر (به جز روش استاندارد یا همان مبنای تعهدی) برای ثبت این اقلام استفاده می کنند که به ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۲

حسابداری دولتی

تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی در چیست؟ ۱- تفاوت در اهداف: هدف اصلی موسسات بازرگانی تحصیل سود است . و منظور اصلی ازتاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه ، انجام وظایف ناشی از تصدی دولت و … ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری دولتی – مبحث ۱

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های سازمان دولتی را جمع آوری و پردازش می نماید تا بتوان در مورد تخصیص منابع مالی  آن به برنامه ها و عملیات مختلف ، تصمیمات صحیح و متناسب اتخاذ نمود.   جایگاه دولت در اقتصاد کشور:   طبق اصل ...

Read More »