Home » آموزش » آموزش گام به گام حسابداری مالی

آموزش گام به گام حسابداری مالی

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث آخر

حسابداری مالی مبحث10

آموزش حسابداری شعب شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.   انواع شعب :    ۱٫       مستقل  (Decentralized System) ۲٫       غیر مستقل  (Centralized System) ۳٫       شعب خارجی ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث نهم

حسابداری مالی مبحث9

نحوه تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد مطابق با استانداردحسابداری  چاپ بخش الف ) تعاریف : اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است: • وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث هشتم

حسابداری مالی مبحث8

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و نامشهود‌: دارایی های ثابت مشهود : به دارایی هایی اطلاق می شود که دارای ویژگی های زیر باشد: ۱٫   برای تولید یا عرضه کالاها و خدمات استفاده شود. ۲٫   جهت اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداشته  شود. ۳٫    بیش از یک دوره مالی ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث هفتم

حسابداری مالی مبحث7

 حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا موجودی‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا اثر با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائـه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد. دامنه‌ کاربرد ۲   .    این‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا در صورتهای‌ ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث ششم

حسابداری مالی مبحث6

 وجوه نقد  وجوه نقد و کنترلهاى مربوط به آن کاملترین تعریف « نقد» از لحاظ حسابدارى عبارت است از: «آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمى آن ، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد». به عبارت دیگر هر دارایى که یکى از دو ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث پنجم

حسابداری مالی مبحث5

تراز نامه (صورت وضعیت مالی ) تعریف صورت وضعیت مالی که به عنوان ترازنامه (Balance Sheet) شناخته می شود ، وضعیت مالی یک واحد تجاری را در تاریخ مورد نظر نشان می دهد . دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام سه بخش تشکیل دهنده ترازنامه می باشد . ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث چهارم

حسابداری مالی مبحث 4

گزارش عملکرد مالی مقدمـه‌ ۱ .         هدف‌ این‌ استاندارد ملزم‌ کردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعکاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملکرد مالی‌ است‌ تا به‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ یک‌ دوره‌ کمک‌ کند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث سوم

حسابداری مالی مبحث3

چرخه عمل حسابداری: سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی ...

Read More »

آموزش گام به گام حسابداری مالی-مبحث دوم

حسابداری مالی مبحث 2

محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ۱ – موازنه بین خصوصیات کیفی در اغلب موارد بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ، تضاد و ناسازگاری وجود دارد . ۲ – به موقع بودن اطلاعات مالی از نظر زمانی تاریخ انقضا دارد و چنان چه به موقع در دسترس استفاده ...

Read More »