Home » بایگانی برچسب: انجام پایان نامه

بایگانی برچسب: انجام پایان نامه

مقاله رشته حقوق با عنوان فرار

حقوق

تعریف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

حقوق

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض مبحث ۱ سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها الف : سیستمهای وملی حل تعارض هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان ضمان معاوضى

حقوق

ضمان معاوضى چکیده با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به ...

Read More »

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان ضمان عاقله

حقوق

  فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله ۳- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام ۴- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش اول : ماهیت ضمان بخش دوم: معنای عاقله ۵- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله فصل اول: ضمان در انواع قتل فصل دوم : تفاوت ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن

حقوق

    ضمان ضم ذمه به ذمه  آثار و احلام آن   باب اول کلیات: الف) مفهوم ب) نظریه های فقهی و حقوقی فصل اول: مفهوم ضمان در لغت به معنای مختلف چون التزام، اشتمال، کفالت ، احتواءبه کار رفته است. [۱] قدر جامع همه این معانی قرار دادن چیزی ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

حقوق

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان شرکت و معاونت در جرم

حقوق

  شرکت ومعاونت درجرم ۲۵۵- صورت‌های همکاری در بزهکاری گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در ...

Read More »

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان سیا و جعل اسناد

حقوق

            سیا و جعل اسناد    فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                                ۳ فیلیپ اگی در سازمان سیا                                                                  ۵ اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران                                       ۷ سیا وقتل عام مردم اندونزی                                                              ۸ سیا در کوبا                                                                                       ۹ جعل اسناد در کاخ سفید                                                                     ۱۰ چگونگی بدست ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان روابط موجر و مستأجر

حقوق

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد مقدمه: عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده ...

Read More »