Home » بایگانی برچسب: سپیدرود رشت استقلال

بایگانی برچسب: سپیدرود رشت استقلال

علیرضا کوشکی

علیرضا کوشکی

تاریخ تولد: فوریه ۱۵، ۲۰۰۰ محل تولد: گچساران   ارتفاع: ۱،۷۰ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – چپ بال پا: راست باشگاه فعلی: سپیدرود رشت FC U19 فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۷/۱۸ Dec 23, 2017 Sepahan FC U19 Sepidrood U19  

Read More »

محمد لطفی

محمد لطفی

تاریخ تولد: ۱۰ مارس ۱۹۹۵ محل تولد: رشت   ارتفاع: ۱،۸۵ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – مرکز به جلو پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۶/۱۷ Jul 1, 2016 Niroye Zam U21 Sepidrood ۱۴/۱۵ Jul 1, 2014 Damash U19 Niroye Zam U21  

Read More »

محمد غلامی

محمد غلامی

محل تولد: تالش  ارتفاع: ۱،۸۴ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – مرکز به جلو پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۷/۱۸ Jan 3, 2018 Gol Gohar Sepidrood ۱۷/۱۸ Jul 2, 2017 Khooneh Gol Gohar ۱۵/۱۶ Dec 24, 2015 Esteghlal Ahvaz Khooneh ۱۵/۱۶ Jul ...

Read More »

محمد نزهتی

محمد نزهتی

تاریخ تولد: ۸ ژوئن ۱۹۸۵ محل تولد: رشت   ارتفاع: ۱،۷۴ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – چپ راست پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ ازتیم به تیم ۱۶/۱۷ Jul 10, 2016 Sh. Ardabil Sepidrood ۱۵/۱۶ Jan 13, 2016 Malavan Sh. Ardabil ۱۵/۱۶ Jul 1, 2015 Saipa Malavan ...

Read More »

عماد میرجوان

عماد میرجوان

تاریخ تولد: ۶ ژوئیه ۱۹۸۸ محل تولد: رشت   ارتفاع: ۱،۸۵ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – مرکز به جلو پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۷/۱۸ Jul 1, 2017 Oxin Alborz Sepidrood ۱۶/۱۷ Jan 15, 2017 Sepahan Oxin Alborz ۱۶/۱۷ Jul 1, 2016 ...

Read More »

میلاد قربانزاده

میلاد قربانزاده

تاریخ تولد: ۱۱ آوریل ۱۹۹۰ محل تولد: رشت   ارتفاع: ۱،۷۴ متر ملیت:   ایران موقعیت: مهاجم – چپ بال پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ ازتیم به تیم ۱۶/۱۷ Jul 13, 2016 Damash Gilan Sepidrood ۱۴/۱۵ Jul 1, 2014 Caspian Qazvin Damash Gilan        

Read More »

علی عباسی

علی عباسی

تاریخ تولد: ۱۷ آگوست ۱۹۹۵ محل تولد: کرج   ارتفاع: ۱،۷۴ متر ملیت:   ایران موقعیت: هافبک پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۷/۱۸ Jul 24, 2017 Paykan Sepidrood ۱۶/۱۷ Jul 1, 2016 Paykan FC U21 Paykan ۱۵/۱۶ Jul 1, 2015 Moghavemat U21 Paykan FC ...

Read More »

علی دهقان

علی دهقان

تاریخ تولد: ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ محل تولد: گرگان   ارتفاع: ۱،۸۲ متر ملیت:   ایران موقعیت: هافبک پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ ازتیم به تیم ۱۷/۱۸ Jul 1, 2017 Iranjavan FC Sepidrood ۱۶/۱۷ Jul 1, 2016 Giti Pasand Iranjavan FC ۱۵/۱۶ Jul 1, 2015 Giti Pasand U19 Giti ...

Read More »

میثم تهیدست

میثم تهیدست

  تاریخ تولد: مارس ۱۲، ۱۹۹۳ محل تولد: رشت   ارتفاع: ۱،۸۳ متر ملیت:   ایران موقعیت: هافبک پا: راست باشگاه فعلی: سپید رود رشت فصل تاریخ از تیم به تیم ۱۵/۱۶ Jul 1, 2015 Damash Gilan Sepidrood ۱۴/۱۵ Jul 1, 2014 Damash U21 Damash Gilan  

Read More »