Home » بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری+کارشناسی ارشد

بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری+کارشناسی ارشد

پروژه حسابداری رشته حقوق با عنوان اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید

بهای تمام شده

عنوان پروژه : اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید تعداد صفحات : ۳۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۵۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       مقدمه | این پروژه در ارتباط با سیستم محاسبه قیمت تمام شده در یک شرکت تولید کننده ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی تعداد صفحات : ۵۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       موضوع تحقیق | موضوعی که به تحقیق در مورد آن پرداخته ایم در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابرسی عملیاتی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی تعداد صفحات : ۷۷ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۳۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       بیان مسأله| از دیدگاه تئوریک، سازمان ها باید اثربخش، کارآ و ...

Read More »

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر

هتل پرواز

عنوان پایان نامه :بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر تعداد صفحات : ۸۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       پیشگفتار | چنانچه کسب اطلاعات از نمونه مورد نظر باشد بایستی در انتخاب دقت ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

پایان نامه رشته حسابداری

عنوان :بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام تعداد صفحات :۷۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۷۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |  

Read More »