Home » بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری ارزان قیمت

بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری ارزان قیمت

پروژه مالی حسابداری با عنوان بررسی فرایند کارخانه روغن نباتی نرگس بوشهر

حسابداری

  عنوان :پروژه مالی حسابداری شرکت بازرگانی تعداد صفحات :۳۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۴۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : به طور کلی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تولیدات آن ها طوری است که استفاده آن در غذاهای ...

Read More »

پایان نامه رایگان رشته حسابداری با عنوان اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابداری

عنوان :اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات تعداد صفحات :۲۷ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : در این مقاله  به  انواع مختلفی از نیازهای حسابرسی در حسابرسی فناوری اطلاعات  اشاره خواهد شد ، از جمله حسابرسی فناوری اطلاعات  سازماندهی ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد

حسابداری

عنوان : بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده  در بورس و اوراق بهادار تهران تعداد صفحات :۶۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۲۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : هدف ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه حسابداری

عنوان : بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران تعداد صفحات :۱۴۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۷۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تجارت الکترونیک

پایان نامه حسابداری

عنوان :تجارت الکترونیک تعداد صفحات :۷۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۹۵۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |   

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان ارزیابی عملکردشرکت ونسبت های مالی

پایان نامه حسابداری

عنوان : ارتباط بین سودباقی مانده به عنوان معیارنوین سنجش وارزیابی عملکردشرکت ونسبت های مالی (p\e,p\b,roe,roi) تعداد صفحات :۴۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۲۰۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری

پایان نامه حسابداری

عنوان :حسابداری پیمانکاری تعداد صفحات :۸۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۸۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه : حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده میشود . اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری ...

Read More »

پروژه حسابداری با عنوان نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت

پایان نامه حسابداری

عنوان :نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۹۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ |  صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |  صفحه ۶ |   

Read More »

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی

پایان نامه حسابداری

عنوان :بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی تعداد صفحات :۹۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۹۰۰۰تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : مالیاتها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ...

Read More »