Home » بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری صنعتی

بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری صنعتی

پایان نامه حسابداری با عنوان طراحی یک سیستم انبار داری

پایان نامه حسابداری

عنوان :پایان نامه طراحی یک سیستم انبار داری تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۶۵۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ |  صفحه ۲ |  صفحه ۳ | صفحه ۴ |  صفحه ۵ | صفحه ۶ |      

Read More »

پروژه حسابداری رشته حقوق با عنوان اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید

بهای تمام شده

عنوان پروژه : اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید تعداد صفحات : ۳۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۵۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       مقدمه | این پروژه در ارتباط با سیستم محاسبه قیمت تمام شده در یک شرکت تولید کننده ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی تعداد صفحات : ۵۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       موضوع تحقیق | موضوعی که به تحقیق در مورد آن پرداخته ایم در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابرسی عملیاتی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی تعداد صفحات : ۷۷ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۳۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       بیان مسأله| از دیدگاه تئوریک، سازمان ها باید اثربخش، کارآ و ...

Read More »

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر

هتل پرواز

عنوان پایان نامه :بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر تعداد صفحات : ۸۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       پیشگفتار | چنانچه کسب اطلاعات از نمونه مورد نظر باشد بایستی در انتخاب دقت ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارشهای حسابداری

پایان نامه حسابداری

عنوان :بررسی رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارشهای حسابداری تعداد صفحات :۶۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۶۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : با اینکه بارها عنوان شده که ارزش غایی ارایه اطلاعات حسابداری بهره گیری از آن، ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری باعنوان بررسی افشای اطلاعات حسابداری و ویژگی های مالی شرکت ها

پایان نامه حسابداری

عنوان : بررسی افشای اطلاعات حسابداری و ویژگی های مالی شرکت ها تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۴۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : دگرگونی‌های جهان معاصر، خلق و زایش قدرت‌های جدید اقتصادی، بلوک‌بندی‌های اجتماعی، سیاسی جدید و … همه ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

پایان نامه رشته حسابداری

عنوان :بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام تعداد صفحات :۷۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۷۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |  

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی اخلاق حرفه ای در حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون

پایان نامه حسابداری

عنوان :بررسی اخلاق حرفه ای در حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون تعداد صفحات :۸۲ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۰۰۰۰تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com            شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ |  صفحه ۲ | صفحه ۳ |  صفحه ۴ ...

Read More »