Home » بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری مالی

بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری مالی

پایان نامه حسابداری با عنوان طراحی یک سیستم انبار داری

پایان نامه حسابداری

عنوان :پایان نامه طراحی یک سیستم انبار داری تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۶۵۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ |  صفحه ۲ |  صفحه ۳ | صفحه ۴ |  صفحه ۵ | صفحه ۶ |      

Read More »

پروژه رشته حسابداری با عنوان ارزش افزوده شرکت تولیدی پویا برق بوشهر

حسابداری

عنوان پایان نامه : ارزش افزوده شرکت تولیدی پویا برق بوشهر ارزش افزوده(تابلوهای برق) تعداد صفحات : ۹۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۲۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       بیان مسئله | شرکت پویا برق بوشهر در فرایند تولید خود ارزش افزوده را از محصول ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه حسابداری

عنوان : بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران تعداد صفحات :۱۴۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۷۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تجارت الکترونیک

پایان نامه حسابداری

عنوان :تجارت الکترونیک تعداد صفحات :۷۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۹۵۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |   

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان ارزیابی عملکردشرکت ونسبت های مالی

پایان نامه حسابداری

عنوان : ارتباط بین سودباقی مانده به عنوان معیارنوین سنجش وارزیابی عملکردشرکت ونسبت های مالی (p\e,p\b,roe,roi) تعداد صفحات :۴۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۲۰۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری

پایان نامه حسابداری

عنوان :حسابداری پیمانکاری تعداد صفحات :۸۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۸۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com          شرح مختصری از پایان نامه : حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده میشود . اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری ...

Read More »

پروژه حسابداری با عنوان نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت

پایان نامه حسابداری

عنوان :نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۹۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : صفحه ۱ |  صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ۵ |  صفحه ۶ |   

Read More »

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی

پایان نامه حسابداری

عنوان :بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی تعداد صفحات :۹۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۹۰۰۰تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : مالیاتها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارشهای حسابداری

پایان نامه حسابداری

عنوان :بررسی رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارشهای حسابداری تعداد صفحات :۶۱ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۶۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : با اینکه بارها عنوان شده که ارزش غایی ارایه اطلاعات حسابداری بهره گیری از آن، ...

Read More »