Home » بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری

بایگانی برچسب: پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری با عنوان طراحی یک سیستم انبار داری

پایان نامه حسابداری

عنوان :پایان نامه طراحی یک سیستم انبار داری تعداد صفحات :۶۳ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۶۵۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ |  صفحه ۲ |  صفحه ۳ | صفحه ۴ |  صفحه ۵ | صفحه ۶ |      

Read More »

پروژه حسابداری رشته حقوق با عنوان اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید

بهای تمام شده

عنوان پروژه : اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید تعداد صفحات : ۳۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۵۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       مقدمه | این پروژه در ارتباط با سیستم محاسبه قیمت تمام شده در یک شرکت تولید کننده ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :لیست حقوق و دستمزد کارکنان تعاونی روستایی تعداد صفحات : ۵۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       موضوع تحقیق | موضوعی که به تحقیق در مورد آن پرداخته ایم در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان حسابرسی عملیاتی

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

عنوان پایان نامه :بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی تعداد صفحات : ۷۷ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۳۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       بیان مسأله| از دیدگاه تئوریک، سازمان ها باید اثربخش، کارآ و ...

Read More »

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر

هتل پرواز

عنوان پایان نامه :بررسی و چگونگی تعیین و پرداخت لیست حقوق و دستمزد هتل پرواز بوشهر تعداد صفحات : ۸۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت : ۲۰۰۰۰ هزار تومان  آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       پیشگفتار | چنانچه کسب اطلاعات از نمونه مورد نظر باشد بایستی در انتخاب دقت ...

Read More »

پروژه مالی حسابداری با عنوان بررسی فرایند کارخانه روغن نباتی نرگس بوشهر

حسابداری

  عنوان :پروژه مالی حسابداری شرکت بازرگانی تعداد صفحات :۳۴ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۴۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com        شرح مختصری از پایان نامه : به طور کلی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تولیدات آن ها طوری است که استفاده آن در غذاهای ...

Read More »

پایان نامه رایگان رشته حسابداری با عنوان اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابداری

عنوان :اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات تعداد صفحات :۲۷ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : در این مقاله  به  انواع مختلفی از نیازهای حسابرسی در حسابرسی فناوری اطلاعات  اشاره خواهد شد ، از جمله حسابرسی فناوری اطلاعات  سازماندهی ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد

حسابداری

عنوان : بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده  در بورس و اوراق بهادار تهران تعداد صفحات :۶۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۲۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com       شرح مختصری از پایان نامه : هدف ...

Read More »

پایان نامه رشته حسابداری بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه حسابداری

عنوان : بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران تعداد صفحات :۱۴۰ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۱۷۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com         شرح مختصری از پایان نامه :   صفحه ۱ | صفحه ۲ | صفحه ۳ | صفحه ۴ | صفحه ...

Read More »